Thursday, May 7, 2015

Biggu o kangae, hasshu tagu no in'yō o sodatemasu

Ōkina koto o kangaemasu; keizoku-teki ni ōkina shikō o sodateru - #Higeki-tekina sabaibā
ni naranai tame ni
大きなことを考えます;継続的に大きな思考を育てる - #Higeki-tekina sabaibā